skip to Main Content

Senderen OLGA

Senderen Olga
Foto:ML

                                       

Senderen «OLGA» var plassert i Finstadhytta i Trømborgfjella. Denne ble brukt til å sende meldinger til London.

De som betjente senderen var: Ove Martinsen, Karsten Andresen og Øyvind Nordendal.

Back To Top