skip to Main Content

Short Sterling bombefly

 

Shorts Sterling var den Britiske Air Force (RAF) sitt første store bombefly, og deres første fly med fire motorer.Etter som krigen startet og nye flytyper ble utviklet, ble snart Stirlingen utklasset av fly som kunne bære tyngre last og hadde større rekkevidde. Dette hindret allikevel ikke flyet å delta i krigen. I tillegg til ordinære bomberaid fikk flyet også oppgaver å slippe forsyninger, og i vårt tilfelle – containere til motstandbevegelsen.

Back To Top