skip to Main Content

Sippområde i Rakkestadfjella

 

Slippområde ved S. Stange Varde

Foto: TRM og SGE

Slipp av våpen og utstyr var viktig for å kunne drive en viktig motstandskamp. Ved Stange Varde i rakkestadfjella var det et slikt område. Dette viser en modell av dette området. Plassering av lysene var viktig informasjon til flygerne. Fargen på lysene indikerte hvilken retning de skulle fly inn og foreta slippet.

Det var viktig at slippet ikke ble tatt av vinden og dermed landet utenfor området.

Back To Top