skip to Main Content

SLIPPCONTAINERE

 

Containere fra slipp i Rakkestad
Foto: EHK

Milorg-gruppe 1143 i Rakkestad ble bygd over lang tid, og de som var vervet spurte stadig etter våpen. Så lenge det ikke var våpen i området, ble det liksom ikke noe klem over det.  Endelig i august 1944 kom det melding fra London om  at turen for slipp var kommet til Rakkestad. Et eller flere fly ville komme. DE tre fra Rakkestad hadde en lang vei å gå til slipp-plassen som var lagt til en liten mose nær Store Stange Varde.

14 containere ble omsider sluppet, og deretter måtte de bæres et stykke unna til skjulestedet før de kunne åpnes. En pakke med 1000 amerikanske sigaretter vakte begeistring, men dette og reserveproviant ble en biting mot våpnene containerne inneholdt. Det var både geværer, pistoler, håndgranater og sprengstoff. Totalt inneholdt containerne 2-3 tonn med forskjellig utstyr.

Etter at containerne var tømt ble de senket i et tjern i nærheten.

 

(Teksten/historien er skrevet av Hans Haaby etter krigen. Hele notatet er lagret på Hjemmefrontmuseet.)

Back To Top