skip to Main Content

Tokarev PPD 40 7,62 mm

 

Tokarev PPD 40 er en sovjetisk maskinpistol.

Foto: FABN

Den ble utviklet av våpendesigner Vasily Degtyaryov i 1934 og er nesten en direkte kopi av den tyske Bergmann MP 28. Den har en vanlig trestokk og skyter med åpent sluttstykke. Den er kamret for å kunne bruke den nye pristolpatronen 7,62 x 25 mm Tokarev. Den har et våpenmagasin som er en kopi av det finske trommelmagasinet ti Suomi M-31, men kom også med stavmagasin. Den har velger for halv- og helautomatisk ild.

Tokarev kom først i militær tjeneste i 1935 som PPD-34, men kun i et lite antall. Den ble modifisert i 1938 og 1940 og kom ut som PDD-34/38 og PDD-40 med mindre endringer. Uansett så var PDD-40 for komplisert og kostbar for masseproduksjon, så selv om den ble brukt i de innledende rundene av andre verdenskrig, var det den rimeligere og bedre PPSj 41 som offisielt erstattet den i slutten av 1941. Ca. 90 000 enheter ble laget. PPD-34/38 og PPD-40 maskinpistoler som ble tatt av Wehrmacht fikk modellnavnet MP.715(r)&MP.716(r).

Back To Top