skip to Main Content

Totensläger

 

Totensläger
Foto:FABN

Totensläger er et tysk torturredskap som ble brukt både av Rikspolitiets aksjonsgruppe og tysk politi.

Det er en lærpisk med en innebygd lærkule.

Man kan knapt tenke seg smerten ved å bli slått av denne.

Back To Top