skip to Main Content

Trusseloppslag fra Quisling

 

Et av mange trusler fra Quisling.

Foto: EHK

Det kom mange trusler fra Qusling og nazistene under krigen mot de som ble kalt fiender av de nye makthaverne. Plakaten her er en av mange hvor det trues med at befolkningen tar aktivt del i bekjempelse av plyndring.

De verste var vel nazistene selv når det gjaldt plyndring, mens de som gjorde motstand mot dem aldri var i nærheten av å begå forbrytelser.

Back To Top