skip to Main Content

Tysk feltradio

 

Tysk feltradio
Foto: TM og SE

 

Torn EB er en tysk feltradio. Disse var tungvinte å ,dra med seg i strid og krevde en helt egen radiooperatør. Slike radioer ble brukt ved alle fronter. Noen radioer kunne også bli funnet i stridsvogner og andre kjøretøy. Det var denne kommunikasjonen mellom infanteri, stridsvogner og fly som gjorde lynkrigen så effektiv.

Back To Top