skip to Main Content

Tysk uniformsbok

Tysk uniformsbok

Foto: TRM

Dette er en engelsk guide/bok som skulle brukes for å kjenne igjen tyske uniformer og rang ut fra merkene på jakkene. På denne måten kunne man få en bakgrunn for f.eks. å gjennomføre avhør av tyske krigsfanger.

Back To Top