skip to Main Content

Tyske krigsfanger

 

Tyske krigsfanger
Foto: ML

Tyske krigsfanger da krigen sluttet. Hjemmefronten hadde ansvaret for at de ble holdt under kontroll og at alt foregikk på en riktig måte.

Back To Top