skip to Main Content

Tysker og fangen på Grini

 

Tysk soldat og fange i grinidrakt
Foto: ML

 

Her har vi en tysk soldat/fangevokter og en fange på Grini. Den tyske fangevokteren er utstyrt med det beryktede torturredskapen totensläger.

Under sees gjenstander fra Auswich og en dukke med grinidrakt.

Back To Top