skip to Main Content

Utmerkelser Oluf Reed Olsen

Utmerkelser Oluf Reed Olsen
Foto: ML

Oluf ble utdannet som flyger i Widerøe i 1937. Han kom til Marinens Flyvåpen 1941, var i «Little-Norway». Fløy NORTHROP på Island 1941 til 1942. I 1943 ble han utdannet som fallskjermjeger ved Ringway i England. Videre ble han skolert som agent i Secret Intelligence Service (SIS) for å gjøre tjeneste på norsk okkupert område.

Oluf holdt til på Sørlandet vedrørende sin agentvirksomhet. I 1943 ble aksjon «Aquila» satt i verk. Oluf ble droppet nord for Drammen.
Hans hovedoppgave var å bygge opp en etterretningstjeneste i Kristiansand område. I august 1943
fikk stasjonen forsyningsslipp, tyskerne oppdaget «Aquila» i Svalandsheia. Gruppen flyttet til Oslo og bygget opp stasjonen «Meton» som fortsatte til
november samme år.

Bildet viser hans alle utmerkelser for sin innsats under krigen.

Back To Top