skip to Main Content

William Houlder

NORSK SERVICEUNIFORM

Foto: FABN

Denne uniformen har tilhørt Lingeagenten William Houlder.

Houlder ble født i Sauherad i Telemark 13. oktober 1917 og døde 4. mars 1984. Han kom tidlig med i motstandsbevegelsen og var aktiv i mange operasjoner både som kurer og sabotør.

Han ble en viktig kurer mellom Norge og Sverige, men til slutt ble han arrestert i Sverige i 1944 og ble utvist til England.

Etter dette var bl.a. med på en sabotasjeaksjon mot Luftwaffes hovedverksted for Messerschmitt jagerfly på Bjølsen i Oslo. Denne aksjonen måtte gjentas tre ganger, og den tredje og siste den 14. august 1944 lyktes den med Max Manus som leder. De ødela 25 Messerschmitt fly og en del reservedeler.

Han deltok i 74 vellykkede og 28 resultatløse aksjoner. Samtlige aksjoner ble gjennomført uten tap av menneskeliv.

Holder var bl.a. synlig vakt bak Vidkun Quisling i rettssaken i 1945.

Houlder giftet seg etter krigen med Tordis Lindskog og de overtok en jernvareforretning i Oslo.

Back To Top