skip to Main Content

Skoleprosjektet

Samarbeidet Rakkestad Ungdomsskole og Hjemmefrontmuseet.

 

Skolen og Hjemmefrontmuseet har gjennom flere år hatt et samarbeidsprosjekt hvor målet har vært å formidle historien om andre verdenskrig til elevene ved ungdomsskolen.

Prosjektet startet i våres hvor elevene ble samlet på Hjemmefrontmuseet og delt inn i grupper hvor de ble orientert om forskjellige forhold som skjedde eller hvordan livet ble påvirket under krigen.

Rundt 100 elever samt lærere var på plass sammen med guider fra museet. De forskjellige temaene var klargjort på forhånd, og de forskjellige gruppene fikk temaer om for eksempel Knatterudkanonen, kampene ved Fossum bru, flyktninger, flyktningeruter til fots og til vanns, flyslipp, hva kom med disse droppene, hva inneholdt konteinerne, Hva med sabotører Oluf Reed Olsen, sabotør, telegrafist, agent, eller rett og slett hvordan krigen påvirket folk.

Samtalene rundt bordene var aktive, og mange av elevene hadde forberedt seg godt, noe som innebar krav til guidene som måtte besvare spørsmålene fra elevene.

Etter tiden med omvisning og arbeidet på museet, hadde elevene i oppgave å lage informasjon om prosjektene de hadde vært gjennom på museet. Resultatet av dette arbeidet skulle presenteres for en del av guidene/styret i Hjemmefrontmuseet.

Dette ble gjennomført i et felles forum på skolen i en fullsatt aula og med representanter fra Hjemmefrontmuseet på plass.

Nettet i aulaen var dessverre ikke med elevene og beklageligvis gjorde dette at noen av presentasjonene ble delvis ødelagt. Synd for disse elevene som hadde lagt mye arbeide i presentasjonen.

Representantene fra Hjemmefrontmuseet lot seg imponere av hva elevene hadde fått til, og skolen og lærerne bør være stolte av dette.

Dagen etter presentasjonene fikk elver og lærere en fysisk utfordring. De skulle nemlig gå en flyktningerute over til Sverige. Flyktningene gikk gjerne på natten, men vi tror en tur på dagtid ga et visst inntrykk.

Rundt 100 elever og lærere ble kjørt i busser til Skogstad Gård i Rødenes og gikk derfra i en rute over til Långvassdalen.

Det ble en anstrengende tur gjennom ca 7 kilometer terreng, men forhåpentligvis en god opplevelse som avslutning på prosjektet.

Rakkestad Ungdomsskole og Hjemmefrontmuseet har stor tro på viktigheten av dette samarbeidet og håper dette gjentas også i kommende skoleår.

 

Back To Top