skip to Main Content

Slaget ved Fossum Bro

Slaget ved Fossum Bro

Tirsdag 19. september kl. 18.30

Harald P. Johnsen

Slaget ved Fossum Bro er vel kjent for de fleste, men Harald Johnsen har vært spesielt interessert om dette siden guttedagene. Han hadde en onkel som var i første rekke under slaget, og det har nok vært en medvirkende årsak til interessen

Han har vært aktiv med tiltak om brua og har blant annet ledet Fossummarsjen fra 1992 – 1998 som var en turmarsj i krigsområdet.

Han har videre vært guide ved brua i 6 år og guidet både skoleklasser og foreninger.

Hans mål har vært å hedre de som sto i første rekke denne dagen i 1940.

 Det bør bli en interessant kveld på Hjemmefrontmuseet.

Back To Top