skip to Main Content

Slepebåtaksjonen i Fredrikstad

 

Petter Ringen Johansen var assistent for Kjakan Sønsteby og reiste med han landet rundt når Kjakan holdt foredrag. Han er selv historiker med spesialområde andre verdenskrig. Dette fikk han klart bevist med et klart og detaljert foredrag satte over 50 tilhørere inn i historien om slepebåtaksjonen i Fredrikstad. Operasjonen ble kalt Operasjon Polar Bear. Dette var en landsomfattende organisasjon- Østfold var nr. 10. Operasjonen hadde sitt utspring i Le Havre i Frankrike som var tiltenkt landgang for de allierte.

Koblingen mot Fredrikstad var at man fryktet at tyskerne skulle iverksette «Brent jords taktikk» også i sørnorge, og Fredrikstad var et mulig mål. Mn hadde sett hva tyskerne gjorde i Frankrike, og i Fredrikstad ville dette være katastrofalt.

Tyskerne gravde groper langs elva, og det ble bygd tre-hytter hvor det skulle lagre sprengstoff. Dette skulle så sprenges i gravene, og dette kunne skape alvorlige utglidninger. Videre var planen at slepebåter skulle dra skip inn i elva for deretter å senke dem. Dette ville gjøre det umulig for andre skip å komme inn. Det ble opprettet forskjellige grupper som skulle jobbe for å kapre slepebåtene i Fredrikstad for å unngå dette.

Flere sentrale personer ble engasjert, og han nevnte spesielt Inge Stensland som forøvrig var den yngste som noen gang ble akseptert og kom inn i Kompani Linge, bare 16 år.

Muligheten til å forhindre tyskernes plan var å sørge for at slepebåtene forsvant, og aksjonen ble iverksatt i februar 1945. En iskald vinter, og det måtte gjennomføres i løpet av en uke på grunn av kulda og isforholdene.

Kaprergruppa var på totalt 21 man, og målet var å legge beslag på så mange båter som mulig.

En falsk operasjonsordre ble sendt ut, og dette skapte muligheten til å sette i gang.

Våpen ble pakket – Sten Gun og håndgranat – og slepebåten Per var den første som ble tatt. Denne skulle egentlig til Rauøy  til skytetrening for tyskerne, og kaprerne klarte å gjemme seg i båten slik at de senere kunne legge beslag på den.

Båten Uredd som var en større bergingsbåt ble også kapret. Denne skulle egentlig til Drøbak for å berge Donau som var skutt i senk, men den ble kapret i Moss.

11 båter kom etter hvert helskinnet il Strømstad, men alle kaprerne måtte raskt tilbake til Fredrikstad for å unngå å bli satt i sammenheng med kapringen.

Operasjonen var en viktig  moralsk oppstiver i tillegg til selve konsekvensene hvis kapringen ikke hadde blitt gjennomført.

Dette var et sammendrag av Ringen Johansens foredrag.  I tillegg hadde han mange detaljer rundt personer, måten det ble gjennomført på, og ikke minst faren de utsatte seg for.

Konklusjonen hans var imidlertid at de klarte det på grunn av frekkhet, dumdristighet og tyskerne  som ikke gjorde jobben sin.

takk for et informativt foredrag.

Back To Top