skip to Main Content

TEMAMØTE 26. APRIL CYBERKRIG

                     Tirsdag 26. april kl. 18.30
Cyberkrigføring- med fokus på dagens situasjon

                   Generalmajor Inge Kampenes

                 Generalmajor i Luftforsvaret og sjef for Cyberforsvaret.

Inge Kampenes er utdannet jagerflyger og har hatt sjefsstillinger ved 336 skvadron, Rygge og  338
skvadron , Ørland. Han har videre tjenestegjort i flere ledende stillinger i Luftforsvaret. I perioden
2002-2003 var han  forbindelsesoffiser i Tampa, USA. Kampenes ble  brigader  i 2014 og leder for
Seksjon for kapasitetsutvikling og strukturplanlegging i  Forsvarsdepartementet . Han ble
generalmajor og sjef for Cyberforsvaret i 2017.
Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsfrihet i det digitale
rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra militære og sivile aktører.
De fleste trodde vel at krig i Europa var historie, men Vladimir Putin har motbevist dette med sin
brutale krigføring mot et demokratisk land. Vi får brutaliteten rett hjem i stua med alle de
konsekvenser det har for menneskene som bare ønsker å leve i et fritt demokrati.
Dette er en side av krigen og krigføring, noe vi ikke ser, og som kan få og har fått konsekvenser, er
bruken av digital konfliktutførelse – Cyberkrigføring – hvor to eller flere nasjoner har til hensikt å
skade hverandre med angrep på den IKT-baserte del av kritisk infrastruktur. Hva skjer hvis land
blir utsatt for digitale angrep mot f.eks. strømforsyning, elforsyning eller sentrale myndigheter
mister styringsmuligheter fordi digitale systemer blir satt ut.
Det har allerede skjedd i Norge. Stortingets epost-system ble angrepet, Toten Kommune, Nortura,
Yara og andre store bedrifter er angrepet. Storting og Regjering er klare på at Russland og Kina
utgjør en risiko. Nettbrettene på Hjemmefrontmuseet er fortsatt ikke i drift etter et angrep mot
Østfoldmuseenes
Back To Top