skip to Main Content

Temamøte 29. mars – Hvordan beskytte sivile i moderne konflikter

Hvordan beskytte sivile i moderne konflikter

Petter HF Lindqvist,

pensjonert oberst og prosjektleder ved Forsvarets Høgskole.

 

Petter HF Lindqvist avsluttet sin militære karriere i desember 2021, men jobber fortsatt ved Forsvarets Høgskole, der han leder et prosjekt som undersøker bruk av kunstig virkelighet for å øke forståelsen for bruk av militærmakt til beskyttelse av sivile. Han leder også kursing og opplæring av NATO- og FN-personell på «human security» moderne operasjoner og konflikter, hvor det i dag er farligere å være sivil enn militær. Lindqvist har en variert bakgrunn fra Forsvaret, der han har deltatt i NATO-operasjoner og FN-operasjoner gjennom fire tiår. Han har solid erfaring fra strategisk/politisk nivå, blant annet som kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative Hovedkvarter og ansvarlig for strategisk kommunikasjon i NATO, med operativ innsats i Irak, Afghanistan og for NATOs responsstyrke, NRF. Han var militær stabssjef i UNMISS, Sør-Sudan i 2013-14 og har opplevd på kroppen hvilke dilemmaer militære styrker står overfor når sivile i dag blir utsatt for direkte angrep. Se mer på www.protectingcivilians.com
Det som skjer i Ukraina i dag, er dessverre ikke unikt i dagens konfliktbilde: sivile angripes av ulike aktører som ignorerer humanitær folkerett. Trenden er klar: til tross for økt fokus på beskyttelse av sivile, har ikke situasjonen for sivilbefolkningen i konfliktområder blitt bedre. Med krigen i Ukraina ser vi hvordan en sivilbefolkning rammes like hardt i en vestlig konflikt som i andre deler av verden, der teknologien spiller langt mindre rolle. Hva må til for at militær maktbruk skal kunne beskytte en sivilbefolkning i moderne konflikter?
 Det bør bli en interessant kveld på Hjemmefrontmuseet.

 

 

Søndager mars – nov kl. 12.00-15.00   Juli hver dag kl. 12.00-15.00.    Skoler, foreninger  og grupper etter avtale
Søndager hele året kl. 12.00 til 15.00.  Juli hver dag  kl. 12.00 til 15.00. Skoler, foreninger  grupper etter avtale
Søndager mars – nov kl. 12.00-15.00   Juli hver dag kl. 12.00-15.00.    Skoler, foreninger  og grupper etter avtale
Søndager hele året kl. 12.00 til 15.00.  Juli hver dag  kl. 12.00 til 15.00. Skoler, foreninger  grupper etter avtale
Søndager mars – nov kl. 12.00-15.00   Juli hver dag kl. 12.00-15.00.    Skoler, foreninger  og grupper etter avtale
Søndager hele året kl. 12.00 til 15.00.  Juli hver dag  kl. 12.00 til 15.00. Skoler, foreninger  grupper etter avtale
Søndager mars – nov kl. 12.00-15.00   Juli hver dag kl. 12.00-15.00.    Skoler, foreninger  og grupper etter avtale
Søndager hele året kl. 12.00 til 15.00.  Juli hver dag  kl. 12.00 til 15.00. Skoler, foreninger  grupper etter avtale

               Styret og arrangementskomiteen

 

 

 

Back To Top