skip to Main Content

Temamøte: Hemmelige agenter fra Sarpsborg arrestert i Stockholm

395 nordmenn ble arrestert av det svenske sikkerhetspolitiet under krigen.
Armand Trønnes og Jan Solbergs far Thorleif Andersen fikk begge seks måneders fengsel og fire måneder streng internering.

Andersen og Trønnes ble britiske SOE-agenter i en tidlig fase av krigen. De traff hverandre i Stockholm i begynnelsen av mai 1940. Derfra gjennomførte de et krigstokt i Nordland sammen med flere frivillige norske og svenske. Det sa de selvfølgelig ja til. Da de kom tilbake til Sverige fikk de kontakter i den britiske legasjonen med spørsmål og de kunne tenke seg å å være med på en aksjon i Norge. De kom etter hvert til Skottland med Kompani Linge og gjennomførte ny trening i sabotasje og hemmelige tjenester. Armand Trønnes var med på sprenging av Arendal Smelteverk og Thorleif Andersen ledet en fallskjermgjeng i Åseral i Vest-Agder.

Jan Solberg kommer og forteller en spennende historie om de to sarpingene som gjorde en formidabel innsats under krigen.

VELKOMMEN
TA GJERNE MED VENNER ELLER ANDRE INTERESSERTE.

Sted: Hjemmefrontmuseet Rakkestad

Back To Top