skip to Main Content

Temamøte: HS-operasjonene i D.11

Foredragsholder: Erik Fundingsrud

Fundingsrud har bygget opp ledet det krigshistoriske og museale arbeidet i Mosseregionens Krigsminnesamling under Moss og Rygge Forsvarsforening. Har skrevet en rekke fagtekniske og taktiske publikasjoner og håndbøker, samt en hefteserie om hendelsene på Moss i 1716 samt om den tyske okkupasjonen og HS i Mosseregionen under siste krig.

I foredraget vil han ta for seg forskjellige forhold som berørteHS-operasjonene og den etterfølgende Vaktbataljonen. Noe av dette vil bl.a. være:

  • Beredskapsfase
  • Septemberdirektivet
  • Fra sabotasje til antisabotasje
  • Nasjonale og lokale prioriteringer
  • Slippoperasjonene i D.11 – mottak og fordeling av materiell
Back To Top