Velkommen til

Hjemmefrontmuseet i
Rakkestad

Grenselosene i Østfold

Grenselosene påtok seg en svært farlig oppgave når de skulle lede mennesker over på trygg side i Sverige.

Les mer om grenselosene

Fossum Bru

Ved gamle Fossum bru over Glomma mellom Spydeberg og Askim lå det 129 norske soldater i stilling på Askimsiden.

Les mer om Fossum Bru

Sniktitt på utstillingen vår

Hjemmefrontmuseet har rundt 4000 gjenstander utstilt. Det er alt fra uniformer, våpen av forskjellige slag og mange andre militære gjenstander fra 2. verdenskrig. Et besøk på museet gir deg anledning til å få mer informasjon. Du kan gå inn å nettbrettene som viser bilde og beskrivelser. I tillegg er det alltid noen fra styret og guider til stede.

Se mer her

Åpningstider

1. Mars – 30. Nov: Hver søndag 12.00.- 15.00
Hver dag i juli 12.00 – 15.00
Grupper etter avtale

Datoer

1. – 4. juli

5. – 8. juli

9. – 12. juli

13. – 16. juli

17. – 20. juli

21. – 24. juli

25. – 27. juli

28. – 31. juli

Vakter

Ragnhild Malm Bau, G. Faugli og E. Bredholt

Kjell Arne Belsby, R. Bøhn og A. Halvorsrud

John Eriksson, T. Fiskerud og Ø. Strømnes

Kjell Ringstad, S. Finnestad og V. Tjerbo

Ragnar Bye, T. Haaby og O. Frog

Morten Løwen E. Tøften ,H. Holth og J. Fosser

Johny Heier, H.J. Fagereng og T. Olsen

Gøran Faugli, R. Malm Bau og G. Kullerud

Velkommen til hjemmefrontmuseet i Rakkestad. Museet har over hundre meter med glassmontere over 3 etasjer som inneholder rundt 4000 gjenstander fra 2. Verdenskrig. Utstillingene er omfattende og berører okkupasjon, krigshandlinger, Milorg, agenter, Nasjonal Samling, den sivile siden, konsentrasjonsleirene og frigjøringen.

Gavene strømmet inn til museet, men en gave ble det satt ekstra stor pris på – og året var 1986. Da reiste museets formann Odd Østby og sekretær Tore Rønningen ta turen til Det kongelige slott i Oslo for å motta en personlig gave fra Kong Olav.

Kong Olav hadde gitt ordre til at et bilde av han selv som forsvarssjef under krigen, innrammet og med kronprinsens krone øverst på rammen, skulle gis til Hjemmefrontmuseet i Rakkestad som en personlig gave.

Dette var ytterligere et bevis på hvilken pris kongehuset satte på det man hadde fått til i Rakkestad.

Utstillingen vår

Et besøk på museet gir deg anledning til å få informasjon om mange av gjenstandene vi har utstilt.

Det kan være teknisk informasjon, hvor det er brukt og menneskene som har historier knyttet til gjenstanden.

Ta en titt her