Leder: Gøran Faugli – 414 51 707

Nestleder. Ragnhild Malm Bau 958 37 813

Sekretær: Morten Løwen 916 03 293

Kasserer: Kjell-Arne Belsby 906 87 820

Styremedlem: Thomas Fiskerud 454 23 564

Styremedlem: Steen Finnestad 908 40 023

Styremedlem Ragnar Bye 913 83 087