Trøgstad fort og trefningen ved Kolbjørnsrud

Ved Fossum bru lå 12. april 1940 120 norske soldater i stillinger på Askimsiden. De forsøkte å hindre at tyske tropper kom seg over over Glomma. Tyskerne kom også nordfra fra Lillestrøm, og 13. april slo Trøgstad fort tilbake et tysk fremstøt langs Rv22 fra Båstad. 12 skudd ble avfyrt og en tysk infanterikanon ble ødelagt. Senere samme dag ble det avfyrt 18 skudd i retning Slitu.

Samtidig som den tyske hovedstyrken gikk mot Østfold, ble også en bataljon sendt til Lillestrøm. Herfra sendte den et forsterket kompani ledet av Hauptmann Gutsche over Fetsund for å gå på østsiden av Øyeren mot Trøgstad og Mysen. På denne veien (nå Rv22) var det en av dagene før lagt ut et antall forhugninger som sperret veien. Da de kom et stykke forbi Gansbukta uten at det syntes å være noen ende på sperringene. Gutsche ga opp og måtte dra tilbake til Lillestrøm. Han ble sendt tilbake samme vei. Major Orre ga ordre om tilbaketrekking. Løytnant Sverre Dahl hadde ordre fra kaptein Stenersen om å gå tilbake til Trøgstad med sine menn. Vi visste ikke da at tyskerne hadde lidd så store tap at de måtte returnere til Lillestrøm. Hauptmann Gutsche ble øyeblikkelig fratatt kommandoen.