Milorg-gruppe 1143 i Rakkestad ble bygd over lang tid, og de som var vervet spurte stadig etter våpen. Så lenge det ikke var våpen i området, ble det liksom ikke noe klem over det.  Endelig i august 1944 kom det melding fra London om  at turen for slipp var kommet til Rakkestad. Et eller flere fly ville komme. DE tre fra Rakkestad hadde en lang vei å gå til slipp-plassen som var lagt til en liten mose nær Store Stange Varde.

14 containere ble omsider sluppet, og deretter måtte de bæres et stykke unna til skjulestedet før de kunne åpnes. En pakke med 1000 amerikanske sigaretter vakte begeistring, men dette og reserveproviant ble en biting mot våpnene containerne inneholdt. Det var både geværer, pistoler, håndgranater og sprengstoff. Totalt inneholdt containerne 2-3 tonn med forskjellig utstyr. Etter at containerne var tømt ble de senket i et tjern i nærheten

Det var tre mann hjemmehørende i Rakkestad som mistet livet i krigen – nemlig fenrik Julius Skaug som ble drept av bombesplinter ved Lesjaskog , radiotelegrafist Arve Rognerud og matros Erling Østby.:

Østby var ombord på «D/S Octavian» som var på tur fra Galveston til St. Johan. Den forlot Galveston 9. januar 1942 og er aldri hørt fra senere. Båten er sannsynligvis senket av fiendtlig ubåt mellom Cap Hatteras og St. John i tiden 16. januar til 19. januar 1942.
 4. Juli 2018 ble skipet funnet på 60 meters dyp 250 mil fra der det ble antatt at det ble senket. Skipet ble funnet av et amerikansk dykkerteam.(Kilde: Hjemmefrontmuseet Rakkestad)