Historien om

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad

Fra 1973 til i dag!

Museet som bidrar til at vi ikke glemmer

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad åpnet i 1983 etter stor innsats fra en gruppe idealister. Knapt noe museum er tuftet på større idealisme – og årsaken er i første rekke at en del av karene som var med i hjemmestyrkene under de fem okkupasjonsårene, samt en del yngre, krigshistorisk interesserte. Disse ville bidra til at okkupasjonsårene ikke skulle glemmes av kommende generasjoner. Det var godt over 30 år siden krigen sluttet, og heldigvis forsto disse at noe måtte gjøres før de selv var historie.

Ikke uventet ble det stilt spørsmål fra visse hold om det var nødvendig å gjøre dette på lokalt plan, men beslutningen ble tatt, og det er grunn til å rette en takk til ildsjelene som sørget for at vi har dette i vår kommune.

Hjemmefrontmuseets Venner ble stiftet i 1978 og dugnadsgjengen var i gang. Det er mange som har æren for dette museum. I oktober 1983 kom kronprins Harald og kronprinsesse Sonja til Rakkestad får å åpne museet. Etter dette ekspanderte det i slutten av 80-tallet. og byggingen av nye lokaler tok til. Museet har i dag rundt 400 kvadratmeter med 110 meter glassmontere og rundt 4000 gjenstander fra okkupasjon, krigshandlinger milorg. NS og freden. Hjemmefrontmuseet er i dag et krigsmuseum som tar for seg det meste fra 2. verdenskrig.

Museet ble høytidelig åpnet av Kronprins Harald den 19. oktober 1983.

1973

Hjemmefrontmuseets Venner ble stiftet.

1983

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad åpner dørene av Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja.