skip to Main Content

Grenselosene påtok seg en svært farlig oppgave når de skulle lede mennesker over på trygg side i Sverige . De utsatte seg selv og sine nærmeste for både tortur og i verste fall henrettelse om de ble tatt.

Losene i Østfold hadde sitt virke langs hele grensen, fra Hvaler i syd til, Rømskog i nord. Det var mang en robåt eller snekke som tok sjansen fra Hvaler for å komme over til den svenske siden i Bohuslän.

På landsiden var det aktivitet langs hele grensen. De store skogområdene var gode skjul og ga også skjulesteder, men det var alltid en fare for at de tyske soldatene kunne finne fram etter informasjon fra angivere, noe det dessverre fantes en del av.

De norske grensevaktene var også en stor utfordring for grenselosene. De kunne utgjøre en større trussel enn tyskerne fordi de tyske soldatene ikke følte seg trygge i skogsområdene.
Et viktig element i grenselosenes og Milorg’s arbeide var kommunikasjon med England. Dette var livsviktig med tanke på de operasjonen som skulle gjennomføres, og ikke minst med tanke på flyslippene som skulle landes.

Senderen «OLGA» var plassert i Finstadhytta i Trømborgfjella. Denne ble brukt til å sende meldinger til London. De som betjente senderen var: Ove Martinsen, Karsten Andresen og Øyvind Nordendal.

 

Back To Top