GLASSRUTEN

Ragnar Grimsrud skriver følgende:

ENY-GRUPPEN,, Sarpsborg, Innen det militære etterretningsvesen opprettes det våren 1944 en ny kurerrute. Vår gruppe (Askim, Mysen og Rakkestad) fikk i oppdrag å betjene denne.
Sammen med vår svenske kontakt – toller Edvinsson- ble disse 2 glass plassert under en trerot på svensk side av grensen ved riksrøs 27. Vi samlet alle opplysninger om tyske styrker, forflytinger og forlegninger. Særlig aktuelt var oppbygging av kanonen på Knatterud. Vi fraktet opplysninger til Sverige hver uke. Hvis vi ikke traff Edvinsson, ble filmer, kart etc. lagt i glassene. Denne ruten fikk navnet Glassruten. Innholdet av glassene ble besørget til ambassaden i Stockholm av Edvinsson.
Rakkestad 20. mars 2015
Ragnar Grimsrud
Etter 2 prøveskudd med Knatterudkanonen var krigen slutt og disse 2 kanonhylsene havnet i min onkels stue som blomstersøyler. De 2 sylteglassene hentet min forlovede og jeg i juni 1945, og de sto i vår kjeller helt til Hjemmefrontmuseet ble påbygd. Da ble både kanonhylser og glass utlånt til museet.