Nøkkelknippe fra Grini

I 1943 ble en nordmann hentet i Långvassdalen, og han leverte dette nøkkelknippet til vedk. Sune Sahlin i Tøcksfors har gitt dette til Hjemmefrontmuseet og kunne bekrefte at nøklene ble brukt på det ytre området på Grini.