Sykkelen

Sykkelen var et meget bra og mye brukt under krigen da annen transport var vanskelig å bruke. Det var også vanskeligere å kontrollere de som ferdes ute på sykkel.

Denne sykkelen har en hjemmelaget sykkelveske av tre med hemmelige rom. Det var dobbelt vegg i sykkelvesken.

Om dette var bevisst eller tilfeldig vet vi ikke noe om, men vi tror dette var helt bevisst.

Sykkelen ble brukt av Milorg-gruppe «Karl» i Hærland. Her var det snakk om å sykle til grensen og levere viktig informasjon som skulle til Stockholm og deretter til London.

En annen historie er at sykkelen ble brukt ved Iddefjorden av en person som syklet mellom Idd kirke mot Sverige og tilbake. Oppgaven hans var å holde utkikk etter kontroller fra tyskerne. Flyktninger lå oppe i skogen og skulle krysse veien og ned Iddefjorden for å ro over til Sverige.

Måten å fortelle om det var klart for tyskerne var å se på sykkelen – hvilken siden sykkelveska satt på.

Satt den for eksempel på høyre side av sykkelen var det klart. Satt den på venstre side var det kontroll eller tyskere i nærheten.

Den riktige historien er nok at den ble brukt av gruppa «Karl» i Hærland.